خانه / تور پوکت (برگ 5)

تور پوکت

تور پوکت تایلند

تور پوکت ۲۵ مهر ۹۵

پوکت

  تورارزان تایلند تور ارزان پوکت پرواز ایرآسیا هتل ۳ستاره نچرال ریزورت پاتونگ نرخ آفر ۲/۱۶۰/۰۰۰ هتل ۴ ستاره آماتو ریزورت نرخ آفر ۲/۲۷۰/۰۰۰ هتل ۵ ستاره تاورن پالم بیچ نرخ آفر ۲/۵۹۰/۰۰۰ تاریخ رفت ۹۵/۷/۲۵ تاریخ برگشت ۹۵/۸/۲ خدمات: ۶شب هتل صبحانه ترانسفرفرودگاهی وبین شهری راهنمای فارسی زبان گشت ... بیشتر بخوانید »

تور پوکت ۲۱ مهر ۱۳۹۵

پوکت

      تورارزان تایلند تور پوکت پرواز ایرآسیا هتل ۳ستاره نچرال ریزورت پاتونگ نرخ آفر ۲/۱۶۰/۰۰۰ هتل ۴ ستاره آماتو ریزورت نرخ آفر ۲/۲۷۰/۰۰۰ هتل ۵ ستاره تاورن پالم بیچ نرخ آفر ۲/۵۹۰/۰۰۰ تاریخ رفت ۹۵/۷/۲۱ تاریخ برگشت ۹۵/۷/۲۸ خدمات: ۶شب هتل صبحانه بیمه ویزا راهنمای فارسی زبان ترانسفر ... بیشتر بخوانید »

تور پوکت ۲۱ مهر ۹۵

پوکت

      تورارزان تایلند تور پوکت پرواز ایرآسیا هتل ۳ستاره نچرال ریزورت پاتونگ نرخ ۲/۱۶۰/۰۰۰ هتل ۴ ستاره آماتو ریزورت نرخ ۲/۲۷۰/۰۰۰ تاریخ رفت ۹۵/۷/۲۱ تاریخ برگشت ۹۵/۷/۲۸ خدمات: ترانسفر لیدر گشت بن تخفیف غذا سیم کارت ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل صبحانه بیمه ویزا پرواز ... بیشتر بخوانید »

تور پوکت ۲۱ مهر ۹۵

پوکت

تور تایلند تور پوکت اقامت:۶ شب  و ۷ روز پرواز: آسیا تاریخ رفت ۲۱ مهر- برگشت ۲۸ مهر هتل ۳ ستاره نچرال ریزورت پاتونگ نرخ آفر ویژه ۲ میلیون و ۹۹ هزار تومان هتل ۳ ستاره نچرال ریزورت پاتونگ  2 میلیون و ۱۹۹ هزار تومان هتل ۴ ستاره اشلی پلازا ... بیشتر بخوانید »

تور پوکت ۱۴ مهر ۹۵

پوکت

تور تایلند تور پوکت اقامت:۶ شب  و ۷ روز پرواز: آسیا تاریخ رفت ۱۴ مهر- برگشت ۲۱ مهر هتل ۳ ستاره نچرال ریزورت پاتونگ نرخ آفر ویژه ۲ میلیون و ۹۹ هزار تومان هتل ۳ ستاره نچرال ریزورت پاتونگ  2 میلیون و ۱۹۹ هزار تومان هتل ۴ ستاره اشلی پلازا ... بیشتر بخوانید »

تور پوکت ۲۲ مهر ۹۵

پوکت

تور تایلند تور پوکت اقامت:۶ شب  و ۷ روز پرواز: آسیا تاریخ رفت ۲۲ مهر- برگشت ۲۹ مهر هتل ۳ ستاره نچرال ریزورت پاتونگ نرخ آفر ویژه ۲ میلیون و ۹۹ هزار تومان هتل ۳ ستاره نچرال ریزورت پاتونگ  2 میلیون و ۱۹۹ هزار تومان هتل ۴ ستاره اشلی پلازا ... بیشتر بخوانید »

تور پوکت – تایلند ۱۹ مهر ۱۳۹۵

پوکت

تور تایلند تور پوکت اقامت:۶ شب  و ۷ روز پرواز: آسیا تاریخ رفت ۱۹ مهر- برگشت ۲۶ مهر هتل ۳ ستاره نچرال ریزورت پاتونگ نرخ آفر ویژه ۲ میلیون و ۹۹ هزار تومان هتل ۳ ستاره نچرال ریزورت پاتونگ  ۲ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان هتل ۴ ستاره اشلی پلازا نرخ آفر ... بیشتر بخوانید »

تور پوکت – تایلند ۲۳ مهر ۱۳۹۵

پوکت

تور تایلند تور پوکت اقامت:۶ شب  و ۷ روز پرواز: آسیا تاریخ رفت ۲۳ مهر- برگشت ۳۰ مهر هتل ۳ ستاره نچرال ریزورت پاتونگ نرخ آفر ویژه ۲ میلیون و ۹۹ هزار تومان هتل ۳ ستاره نچرال ریزورت پاتونگ  2 میلیون و ۱۹۹ هزار تومان هتل ۴ ستاره اشلی پلازا نرخ ... بیشتر بخوانید »

تور پوکت – تایلند ۱۲ مهر ۱۳۹۵

پوکت

تور تایلند تور پوکت اقامت:۶ شب  و ۷ روز پرواز: آسیا تاریخ رفت ۱۲ مهر- برگشت  19 مهر هتل ۳ ستاره نچرال ریزورت پاتونگ نرخ آفر ویژه ۲ میلیون و ۹۹ هزار تومان هتل ۳ ستاره نچرال ریزورت پاتونگ  2 میلیون و ۱۹۹ هزار تومان هتل ۴ ستاره اشلی پلازا نرخ ... بیشتر بخوانید »

تور پوکت ۹ مهر ۹۵

پوکت

تور تایلند تور پوکت اقامت:۶ شب  و ۷ روز پرواز: آسیا تاریخ رفت ۹ مهر- برگشت  16 مهر هتل ۳ ستاره نچرال ریزورت پاتونگ نرخ آفر ویژه ۲ میلیون و ۹۹ هزار تومان هتل ۳ ستاره نچرال ریزورت پاتونگ  2 میلیون و ۱۹۹ هزار تومان هتل ۴ ستاره اشلی پلازا نرخ ... بیشتر بخوانید »