خانه / تور پاتایا (برگ 5)

تور پاتایا

تور پاتایا تایلند

تور پاتایا هتل د زینگ ۱۱ مرداد ۹۵

هتل د زینگ

تور پاتایا هتل د زینگ تور پاتایا تایلند هتل د زینگ به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۳ ستاره د زینگ می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۱۱ مرداد 95 از تهران به سمت بانکوک انجام می شود و در تاریخ ۱۹ مرداد از بانکوک به سمت تهران انجام ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل زین ۱۱ مرداد ۹۵

تور پاتایا هتل زین

تور پاتایا هتل زین تور پاتایا تایلند هتل زین به مدت ۷ شب اقامت در این هتل ۵ ستاره ساحلی می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۱۱ مرداد از تهران به سمت بانکوک انجام می شود و در تاریخ ۱۹ مرداد از بانکوک به سمت تهران انجام می ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل نووا اکسپرس ۱۱ مرداد ۹۵

تور پاتایا هتل نووا اکسپرس

تور پاتایا هتل نووا اکسپرس تور پاتایا تایلند هتل نووا اکسپرس به مدت ۷ شب اقامت در این هتل ۴ ستاره می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۱۱ مرداد از تهران به سمت بانکوک انجام می شود و در تاریخ ۱۹ مرداد از بانکوک به سمت تهران انجام ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل گرند هریتیج ۱۱ مرداد ۹۵

تور پاتایا هتل گرند هریتیج

تور پاتایا هتل گرند هریتیج تور پاتایا تایلند هتل گرند هریتیج به مدت ۷ شب اقامت در  این هتل ۵ ستاره ساحلی می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۱۱ مرداد از تهران به سمت بانکوک انجام می شود و در تاریخ ۱۹ مرداد از بانکوک به سمت تهران انجام می شود. این ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل ام پی رزیدنس ۱۱ مرداد ۹۵

تور پاتایا هتل ام پی رزیدنس

تور پاتایا هتل ام پی رزیدنس تور پاتایا هتل ام پی رزیدنس به مدت ۸ شب و ۹ روز اقامت در این هتل ۳ ستاره می باشد. این تور با پرواز ماهان ایر درتاریخ ۱۱ مرداد ۹۵ از تهران به صورت مستقیم به سمت بانکوک انجام می شود و در ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل سان سیتی ۱۰ مرداد ۹۵

تور نوروز پاتایا هتل سان سیتی 13 فروردین 95

تور پاتایا هتل سان سیتی تور پاتایا تایلند هتل ۴ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۴ ستاره سان سیتی می باشد. این تور با پرواز ماهان ایر درتاریخ ۱۰ مرداد ماه از تهران به سمت بانکوک انجام می شود و در تاریخ ۱۸ مرداد از بانکوک به سمت تهران انجام می شود. ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل سنترا گرند فراتامناک ۱۰ مرداد ۹۵

تور پاتایا هتل سنترا گرند

تور پاتایا هتل سنترا گرند فراتامناک تور پاتایا تایلند به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۴ ستاره سنترا گرند می باشد. این تور با پرواز ماهان ایر در تاریخ ۱۰ مرداد 95 از تهران به سمت بانکوک انجام می شود و در تاریخ ۱۸ مرداد 95 از بانکوک به سمت تهران انجام می شود. تور شامل خدمات ارزنده ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل یس بوتیک ۲۹ تیر ۹۵

تور پاتایا هتل یس بوتیک

تور پاتایا هتل یس بوتیک تور پاتایا تایلند به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۳ ستاره یس بوتیک می باشد. این تور با پرواز ماهان ایر درتاریخ ۲۹ تیر 95 از تهران به سمت بانکوک انجام می شود و در تاریخ ۶ مرداد 95 از بانکوک به سمت تهران انجام می شود. تور شامل خدمات ارزنده ای همچون: ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل یس بوتیک ۱۰ مرداد ۹۵

تور پاتایا هتل یس بوتیک

تور پاتایا هتل یس بوتیک تور پاتایا تایلند به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۳ ستاره یس بوتیک می باشد. این تور با پرواز ماهان ایر درتاریخ ۱۰ مرداد 95 از تهران به سمت بانکوک انجام می شود و در تاریخ ۱۸ مرداد 95 از بانکوک به سمت تهران انجام می شود. تور شامل خدمات ارزنده ای همچون: ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل سان سیتی ۲۸ تیر ۹۵

تور نوروز پاتایا هتل سان سیتی 13 فروردین 95

تور پاتایا هتل سان سیتی تور پاتایا تایلند هتل ۴ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۴ ستاره سان سیتی می باشد. این تور با پرواز ماهان ایر درتاریخ ۲۸ تیر ماه از تهران به سمت بانکوک انجام می شود و در تاریخ ۵ مرداد از بانکوک به سمت تهران انجام می ... بیشتر بخوانید »