خانه / تور پاتایا (برگ 5)

تور پاتایا

تور پاتایا تایلند

تور پاتایا – تایلند ۹ مهر ۱۳۹۵

پاتایا

تور ویژه تایلند تور پاتایا اقامت:۶ شب  و ۷ روز پرواز: آسیا تاریخ رفت ۹ مهر- برگشت  16 مهر هتل ۳ ستاره یس بوتیک نرخ آفر ۱ میلیون و ۵۹۹ هزار تومان هتل ۳ ستاره یس بوتیک  1 میلیون و ۶۹۹ هزار تومان هتل ۴ ستاره سنترا اونیو نرخ آفر ۱ ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا ۹ مهر ۱۳۹۵

تور تایلند

تور پاتایا تور پاتایا هتل ۳ ستاره  YES BOUTIQUE   و هتل ۴ ستاره  CENTARA AVENUE و هتل ۵ ستاره GARDEN CLIFF در پاتایا  به  مدت ۶شب و ۷ روز می باشد. ابن تور  درتاریخ ۹ مهر  ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت پاتایا  انجام میشود و درتاریخ ۱۶ مهر ماه ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا ۵ مهر ۱۳۹۵

پاتایا

تور ویژه تایلند تور پاتایا اقامت:۶ شب  و ۷ روز پرواز: آسیا تاریخ رفت ۵ مهر- برگشت  12 مهر هتل ۳ ستاره یس بوتیک نرخ آفر ۱ میلیون و ۵۹۹ هزار تومان هتل ۳ ستاره یس بوتیک  1 میلیون و ۶۹۹ هزار تومان هتل ۴ ستاره سنترا اونیو نرخ آفر ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا ۱۸ مهر ۱۳۹۵

تور پاتایا

تور ویژه تایلند تور پاتایا اقامت:۷ شب و ۸ روز پرواز:ماهان تاریخ رفت ۱۸ مهر- برگشت ۲۶ مهر هتل ۳ ستاره یس بوتیک نرخ آفر ۱ میلیون و ۸۱۹ هزار تومان هتل ۳ ستاره یس بوتیک  1 میلیون و ۹۲۰ هزار تومان هتل ۴ ستاره سنترا اونیو نرخ آفر ۲ ... بیشتر بخوانید »

تور تایلند – پاتایا ۳۰ شهریور

پاتایا

تور تایلند تور پاتایا اقامت : ۷ شب و ۸ روز پرواز : ماهان ایر تاریخ رفت  30  شهریور – برگشت ۷ مهر هتل سه ستاره یس بوتیک ۱ میلیون و۸۱۹  تومان هتل چهارستاره سنترا ۲ میلیون و ۱۱۹ هزار تومان هتل شش ستاره گاردن کلیف ۲ میلیون و۴۱۹ تومان ... بیشتر بخوانید »

تور تایلند – پاتایا ۱۱ مهر ۹۵

تور پاتایا

تور تایلند تور پاتایا اقامت:۷ شب و ۸ روز پرواز:ماهان تاریخ رفت ۱۱ مهر- برگشت ۱۹ مهر هتل ۳ ستاره یس بوتیک ۱ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان هتل ۴ ستاره سنترا اونیو ۲ میلیون و۱۲۰ هزار تومان هتل ۵ ستاره گاردن کلیف ۲ میلیون و۵۲۰ هزار تومان   خدمات ... بیشتر بخوانید »

تور تایلند – پاتایا ۱۸ مهر ۹۵

تور پاتایا

تور تایلند تور پاتایا اقامت:۷ شب و ۸ روز پرواز:ماهان تاریخ رفت ۱۸ مهر- برگشت  26 مهر هتل ۳ ستاره یس بوتیک ۱ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان هتل ۴ ستاره سنترا اونیو ۲ میلیون و۱۲۰ هزار تومان هتل ۵ ستاره گاردن کلیف ۲ میلیون و۵۲۰ هزار تومان   خدمات ... بیشتر بخوانید »

تور تایلند – پاتایا ۵ مهر ۹۵

تور پاتایا

تور تایلند تور پاتایا اقامت:۷ شب و ۸ روز پرواز:ماهان تاریخ رفت ۵ مهر- برگشت  13 مهر هتل ۳ ستاره یس بوتیک ۱ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان هتل ۴ ستاره سنترا اونیو ۲ میلیون و۱۲۰ هزار تومان هتل ۵ ستاره گاردن کلیف ۲ میلیون و۵۲۰ هزار تومان   خدمات ... بیشتر بخوانید »

تور تایلند – پاتایا ۷ مهر ۹۵

پاتایا

تور تایلند تور پاتایا افامت:۷ شب و ۸ روز پرواز:ماهان تاریخ رفت ۷ مهر- برگشت  15 مهر هتل ۳ ستاره یس بوتیک ۱ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان هتل ۴ ستاره سنترا اونیو ۲ میلیون و۱۲۰ هزار تومان هتل ۵ ستاره گاردن کلیف ۲ میلیون و۵۲۰ هزار تومان خدمات ترانسفر لیدر ... بیشتر بخوانید »

تور تایلند – پاتایا ۱ مهر ۹۵

تور پاتایا

تور تایلند تور پاتایا افامت:۷ شب و ۸ روز پرواز:ماهان تاریخ رفت ۱ مهر- برگشت  9 مهر هتل ۳ ستاره یس بوتیک ۱ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان هتل ۴ ستاره سنترا اونیو ۲ میلیون و۱۲۰ هزار تومان هتل ۵ ستاره گاردن کلیف ۲ میلیون و۵۲۰ هزار تومان   خدمات ... بیشتر بخوانید »