خانه / تور پاتایا (برگ 32)

تور پاتایا

تور پاتایا تایلند

تور پاتایا هتل کارلتون ۱۸ اردیبهشت ۹۴

تور پاتایا هتل کارلتون

تور پاتایا هتل کارلتون تور پاتایا تایلند هتل ۳ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۳ ستاره کارلتون می باشد. این تور با پرواز قشم ایر درتاریخ ۱۸ اردیبهشت از تهران به سمت بانکوک انجام می شود و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه از باکوک به سمت تهران ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل سی ویو ۱۸ اردیبهشت ۹۴

تور پاتایا هتل سی ویو پاتایا

تور پاتایا هتل سی ویو پاتایا تور پاتایا تایلند هتل ۴ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۴ ستاره سی ویو پاتایا می باشد. عکس و اطلاعات هتل سی ویو پاتایا این تور با پرواز قشم ایر درتاریخ ۱۸ اردیبهشت از تهران به سمت بانکوک انجام میشود و ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل ویستا پاتایا ۱۸ اردیبهشت ۹۴

تور پاتایا هتل ویستا پاتایا

تور پاتایا هتل ویستا پاتایا تور پاتایا هتل ۴ ستاره به مدت ۷ شب و ۸ روز با اقامت در هتل ۴ ستاره ویستا می باشد.این هتل ۴ ستاره در مرکز پاتایا جای گرفته و تنها ۱۰۰ متر با ساحل اصلی پاتایا فاصله دارد. ابن تور با پرواز قشم ایر ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل ویستا پاتایا ۱۱ اردیبهشت ۹۴

تور پاتایا هتل ویستا پاتایا

تور پاتایا هتل ویستا پاتایا تور پاتایا هتل ۴ ستاره به مدت ۷ شب و ۸ روز با اقامت در هتل ۴ ستاره ویستا می باشد.این هتل ۴ ستاره در مرکز پاتایا جای گرفته و تنها ۱۰۰ متر با ساحل اصلی پاتایا فاصله دارد. ابن تور با پرواز قشم ایر ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل سی ویو ۱۱ اردیبهشت ۹۴

تور پاتایا هتل سی ویو پاتایا

تور پاتایا هتل سی ویو پاتایا تور پاتایا تایلند هتل ۴ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۴ ستاره سی ویو پاتایا می باشد. عکس و اطلاعات هتل سی ویو پاتایا این تور با پرواز قشم ایر درتاریخ ۱۱ اردیبهشت از تهران به سمت بانکوک انجام میشود و ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل کارلتون ۱۱ اردیبهشت ۹۴

تور پاتایا هتل کارلتون

تور پاتایا هتل کارلتون تور پاتایا تایلند هتل ۳ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۳ ستاره کارلتون می باشد. این تور با پرواز قشم ایر درتاریخ ۱۱ اردیبهشت از تهران به سمت بانکوک انجام می شود و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه از باکوک به سمت تهران ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل کریستال پالاس ۱۱ اردیبهشت ۹۴

تور پاتایا هتل کریستال پالاس

تور پاتایا هتل کریستال پالاس تور پاتایا تایلند هتل ۳ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۳ ستاره  کریستال پالاس می باشد. این تور با پرواز قشم ایر درتاریخ ۱۱ اردیبهشت از تهران  بصورت مستقیم به سمت پاتایا انجام می شود و در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه از ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا تایلند هتل ۴ ستاره ۴ اردیبهشت ۹۴

تور پاتایا تایلند هتل ۴ ستاره تور پاتایا تایلند هتل ۴ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۴ ستاره  سی ویو پاتایا می باشد. عکس و اطلاعات هتل هتل سی ویو پاتایا این تور با پرواز قشم ایر درتاریخ ۴ اردیبهشت از تهران  بصورت مستقیم به سمت پاتایا ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل ۵ ستاره ۲۸ فروردین ۹۴

تور پاتایا هتل 5 ستاره

تور پاتایا هتل ۵ ستاره تور پاتایا هتل ۴ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۵ ستاره آماری ارکید پاتایا می باشد. این تور با پرواز قشم ایر در تاریخ ۲۸ فروردین از تهران بصورت مستقیم به سمت بانکوک و در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه از بانکوک به ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل پاتایا سی ویو ۲۸ فروردین ۹۴

تور پاتایا هتل پاتایا سی ویو تور پاتایا تایلند هتل ۴ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۴ ستاره  سی ویو پاتایا می باشد. عکس و اطلاعات هتل هتل سی ویو پاتایا این تور با پرواز قشم ایر درتاریخ ۲۸ فروردین از تهران  بصورت مستقیم به سمت پاتایا ... بیشتر بخوانید »