خانه / تور پاتایا (برگ 20)

تور پاتایا

تور پاتایا تایلند

تور پاتایا هتل بالیهای بای ۲۵ تیر ۹۴

تور پاتایا هتل بالیهای بای

تور پاتایا هتل بالیهای بای تور پاتایا تایلند هتل ۴ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۴ ستاره بالیهای بای می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۵ تیر از تهران به سمت بانکوک انجام میشود و در تاریخ ۲ مرداد از بانکوک به سمت تهران انجام ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل ولکام پلازا ۲۵ تیر ۹۴

تور پاتایا هتل ولکام پلازا

تور پاتایا هتل ولکام پلازا تور پاتایا تایلند هتل ۳ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۳ ستاره ولکام پلازا می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۵ تیر از تهران به سمت بانکوک انجام میشود و در تاریخ ۲ مرداد از بانکوک به سمت تهران انجام ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل ای وان استار ۲۵ تیر ۹۴

تور پاتایا هتل ای وان استار

تور پاتایا هتل ای وان استار تور پاتایا تایلند هتل ۳ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۳ ستاره ای وان استار می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۵ تیر از تهران به سمت بانکوک انجام میشود و در تاریخ ۲ مرداد از بانکوک به سمت ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل مایک ۲۵ تیر ۹۴

تور پاتایا هتل مایک

تور پاتایا هتل مایک تور پاتایا تایلند هتل ۳ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۳ ستاره مایک می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۵ تیر از تهران به سمت بانکوک انجام میشود و در تاریخ ۲ مرداد از بانکوک به سمت تهران انجام می شود. ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل سان ریزورت ۲۴ خرداد ۹۴

تور پاتایا هتل سان ریزورت

تور پاتایا هتل سان ریزورت تور پاتایا تایلند هتل ۳ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۳ ستاره سان ریزورت می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۴ خرداد از تهران به سمت بانکوک انجام میشود و در تاریخ ۱ تیر از بانکوک به سمت تهران انجام ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل سان سیتی ۲۵ تیر ۹۴

تور پاتایا هتل سان سیتی

تور پاتایا هتل سان سیتی تور پاتایا تایلند هتل ۴ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۴ ستاره سان سیتی می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۵ تیر از تهران به سمت بانکوک انجام میشود و در تاریخ ۲ مرداد از بانکوک به سمت تهران انجام ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل تایکون پلیس ۲۴ خرداد ۹۴

تور پاتایا هتل تایکون پلیس

تور پاتایا هتل تایکون پلیس تور پاتایا تایلند هتل ۳ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۳ ستاره تایکون پلیس می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۴ خرداد از تهران به سمت بانکوک انجام میشود و در تاریخ ۱ تیر از بانکوک به سمت تهران انجام ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل بت پاتایا ۲۵ خرداد ۹۴

تور پاتایا هتل بت پاتایا

تور پاتایا هتل بت پاتایا تور پاتایا تایلند هتل ۳ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۳ ستاره بت پاتایا می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۵ خرداد از تهران به سمت بانکوک انجام میشود و در تاریخ ۲ تیر از بانکوک به سمت تهران انجام ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل شرایتون ۲۴ تیر ۹۴

تور ویژه پاتایا هتل شرایتون

تور پاتایا هتل شرایتون تور پاتایا تایلند هتل ۵ ستاره تاپ ساحلی به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۵ ستاره شرایتون می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۴ تیر از تهران به سمت بانکوک انجام میشود و در تاریخ ۱ مرداد از بانکوک به سمت تهران انجام ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل سنتارا گرند ۲۵ تیر ۹۴

تور پاتایا هتل سنتارا گرند

تور پاتایا هتل سنتارا گرند تور پاتایا تایلند هتل ۵ ستاره ساحلی به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۵ ستاره سنتارا گرند می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۵ تیر از تهران به سمت بانکوک انجام میشود و در تاریخ ۲ مرداد از بانکوک به سمت تهران ... بیشتر بخوانید »