خانه / تور پاتایا (برگ 20)

تور پاتایا

تور پاتایا تایلند

تور پاتایا هتل تایکون پلیس ۲۶ تیر ۹۴

تور پاتایا هتل تایکون پلیس

تور پاتایا هتل تایکون پلیس تور پاتایا تایلند هتل ۳ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۳ ستاره تایکون پلیس می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۶ تیر از تهران به سمت بانکوک انجام می شود و در تاریخ ۳ مرداد از بانکوک به سمت تهران ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل بت پاتایا ۲۶ تیر ۹۴

تور پاتایا هتل بت پاتایا

تور پاتایا هتل بت پاتایا تور پاتایا تایلند هتل ۳ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۳ ستاره بت پاتایا می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۶ تیر از تهران به سمت بانکوک انجام میشود و در تاریخ ۳ مرداد از بانکوک به سمت تهران انجام ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل شرایتون ۲۵ تیر ۹۴

تور ویژه پاتایا هتل شرایتون

تور پاتایا هتل شرایتون تور پاتایا تایلند هتل ۵ ستاره تاپ ساحلی به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۵ ستاره شرایتون می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۵ تیر از تهران به سمت بانکوک انجام میشود و در تاریخ ۲ مرداد از بانکوک به سمت تهران انجام ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل گرند میریج ۲۵ تیر ۹۴

تور ویژه پاتایا هتل گرند میریج

تور پاتایا هتل گرند میریج تور پاتایا تایلند هتل ۵ ستاره تاپ ساحلی به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۵ ستاره سنتارا گرند میریج می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۵ تیر از تهران به سمت بانکوک انجام می شود و در تاریخ ۲ مرداد از بانکوک ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل رویال کلیف بیچ ۲۵ تیر ۹۴

تور پاتایا هتل رویال کلیف بیچ

تور پاتایا هتل رویال کلیف بیچ تور پاتایا تایلند هتل ۵ ستاره ساحلی به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۵ ستاره ساحلی رویال کلیف بیچ می باشد. عکس و امکانات هتل رویال کلیف بیچ پاتایا این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۵ تیر از تهران به سمت بانکوک انجام ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل گرند هریتیج ۲۵ تیر ۹۴

تور پاتایا هتل گرند هریتیج

تور پاتایا هتل گرند هریتیج تور پاتایا تایلند هتل ۵ ستاره ساحلی به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۵ ستاره گرند هریتیج می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۵ تیر از تهران به سمت بانکوک انجام میشود و در تاریخ ۲ مرداد از بانکوک به سمت تهران ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل ای وان رویال کروز ۲۵ تیر ۹۴

تور پاتایا هتل ای وان رویال کروز

تور پاتایا هتل ای وان رویال کروز تور پاتایا تایلند هتل ۴ ستاره تاپ به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۴ ستاره ای وان رویال کروز می باشد. عکس و امکانات هتل ای وان رویال کروز پاتایا این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۵ تیر از تهران به سمت ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل نووا پلاتینوم ۲۵ تیر ۹۴

تور پاتایا هتل نووا پلاتینوم

تور پاتایا هتل نووا پلاتینوم تور پاتایا تایلند هتل ۴ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۴ ستاره نووا پلاتینوم می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۵ تیر از تهران به سمت بانکوک انجام میشود و در تاریخ ۲ مرداد از بانکوک به سمت تهران انجام ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل آی یارا ۲۵ تیر ۹۴

تور پاتایا هتل آی یارا

تور پاتایا هتل آی یارا تور پاتایا تایلند هتل ۴ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۴ ستاره آی یارا می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۵ تیر از تهران به سمت بانکوک انجام می شود و در تاریخ ۲ مرداد از بانکوک به سمت تهران ... بیشتر بخوانید »

تور پاتایا هتل لجند ۲۵ تیر ۹۴

تور پاتایا هتل لجند

تور پاتایا هتل لجند تور پاتایا تایلند هتل ۴ ستاره به مدت ۷ شب اقامت در هتل ۴ ستاره لجند می باشد. این تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۵ تیر از تهران به سمت بانکوک انجام میشود و در تاریخ ۲ مرداد از بانکوک به سمت تهران انجام می شود. ... بیشتر بخوانید »