خانه / تور بانکوک (برگ 4)

تور بانکوک

تور بانکوک تایلند

تور بانکوک ۲۰ مهر ۹۵

بانکوک

  تور تایلند تور بانکوک پرواز ماهان هتل ۳ ستاره آل تو گدر نرخ آفر نرخ ۱/۹۶۰ ۰۰۰/ ۲/۱۶۰/۰۰۰ هتل ۴ ستاره پرینس پالاس نرخ آفر نرخ ۲/۲۷۰/۰۰۰ ۲/۴۷۰/۰۰۰ هتل ۵ ستاره د ساکوسول نرخ آفر نرخ ۲/۵۵۰/۰۰۰ ۲/۷۵۰/۰۰۰ تاریخ رفت ۹۵/۷/۲۰ تاریخ برگشت ۹۵/۷/۲۸ خدمات ۷شب هتل صبحانه ترانسفر ... بیشتر بخوانید »

تور بانکوک ۲۸ مهر ۱۳۹۵

بانکوک

  تور تایلند تور ارزان بانکوک پرواز ایرآسیا هتل ۳ ستاره فرام پارک نرخ آفر ۱/۸۶۰ ۰۰۰/ هتل ۴ ستاره ایندرا ریجنت نرخ آفر ۲/۰۸۰/۰۰۰ هتل ۵ ستاره رامادا پلازا نرخ آفر ۲/۳۸۰/۰۰۰ تاریخ رفت ۹۵/۷/۲۸ تاریخ برگشت ۹۵/۸/۵ خدمات ۶شب هتل صبحانه ترانسفرفرودگاهی کوپن تخفیف غذا بیمه ویزا گشت ... بیشتر بخوانید »

تور بانکوک ۲۱ مهر ۱۳۹۵

بانکوک

  تور تایلند تور ارزان بانکوک پرواز ایرآسیا هتل ۳ ستاره آل توگدر نرخ آفر ۱/۷۹۰ ۰۰۰/ هتل ۴ ستاره پرینس پالاس نرخ آفر ۲/۰۶۰/۰۰۰ هتل ۵ ستاره د ساکوس نرخ آفر ۲/۲۹۰/۰۰۰ تاریخ رفت ۹۵/۷/۲۱ تاریخ برگشت ۹۵/۷/۲۸ خدمات ۶شب هتل صبحانه ترانسفر فرودگاهی کوپن تخفیف غذا راهنما ویزا ... بیشتر بخوانید »

تور بانکوک ۲۸ مهر ۹۵

بانکوک

  تور تایلند تور بانکوک پرواز ماهان هتل ۳ ستاره آل توگدر نرخ آفر ۱/۹۷۰ ۰۰۰/ هتل ۴ ستاره پرینس پالاس نرخ آفر ۲/۲۶۰/۰۰۰ هتل ۵ ستاره د ساکوس نرخ آفر ۲/۵۴۰/۰۰۰ تاریخ رفت ۹۵/۷/۲۸ تاریخ برگشت ۹۵/۸/۶ خدمات  7شب هتل با صبحانه گشت راهنما ترانسفر فرودگاهی کوپن تخفیف غذا ... بیشتر بخوانید »

تور بانکوک ۲۱ مهر ۹۵

بانکوک

تور ارزان تایلند تور بانکوک اقامت:۶ شب  و ۷ روز پرواز:ایراشیا تاریخ رفت ۲۱  مهر – برگشت ۲۸ مهر هتل ۳ ستاره هپی لند قیمت آفر ۱ میلیون و ۵۹۹ هزار تومان هتل ۳ ستاره هپی لند ۱ میلیون و ۶۹۹ هزار تومان هتل ۴ ستاره یس بوتیک قیمت آفر ... بیشتر بخوانید »

تور بانکوک ۱۴ مهر ۹۵

بانکوک

تور تایلند تور بانکوک اقامت:۶ شب  و ۷ روز پرواز:ایراشیا تاریخ رفت ۱۴  مهر – برگشت ۲۱ مهر هتل ۳ ستاره هپی لند قیمت آفر ۱ میلیون و ۵۹۹ هزار تومان هتل ۳ ستاره هپی لند ۱ میلیون و ۶۹۹ هزار تومان هتل ۴ ستاره یس بوتیک قیمت آفر ۱ ... بیشتر بخوانید »

تور بانکوک ۲۲ مهر ۹۵

بانکوک

تور تایلند تور بانکوک اقامت:۶ شب  و ۷ روز پرواز:ایراشیا تاریخ رفت ۲۲  مهر – برگشت ۲۹ مهر هتل ۳ ستاره هپی لند قیمت آفر ۱ میلیون و ۵۹۹ هزار تومان هتل ۳ ستاره هپی لند ۱ میلیون و ۶۹۹ هزار تومان هتل ۴ ستاره یس بوتیک قیمت آفر ۱ ... بیشتر بخوانید »

تور بانکوک ۱۹ مهر ۹۵

بانکوک

تور تایلند تور بانکوک اقامت:۶ شب  و ۷ روز پرواز:ایراشیا تاریخ رفت ۱۹  مهر – برگشت ۲۶ مهر هتل ۳ ستاره هپی لند قیمت آفر ۱ میلیون و ۵۹۹ هزار تومان هتل ۳ ستاره هپی لند ۱ میلیون و ۶۹۹ هزار تومان هتل ۴ ستاره یس بوتیک قیمت آفر ۱ ... بیشتر بخوانید »

تور بانکوک ۹ مهر ۹۵

بانکوک

تور تایلند تور بانکوک اقامت:۶ شب  و ۷ روز پرواز:ایراشیا تاریخ رفت ۲۳  مهر – برگشت ۳۰ مهر هتل ۳ ستاره هپی لند قیمت آفر ۱ میلیون و ۵۹۹ هزار تومان هتل ۳ ستاره هپی لند ۱ میلیون و ۶۹۹ هزار تومان هتل ۴ ستاره یس بوتیک قیمت آفر ۱ ... بیشتر بخوانید »

تور بانکوک ۲۳ مهر ۹۵

بانکوک

تور تایلند تور بانکوک اقامت:۶ شب  و ۷ روز پرواز:ایراشیا تاریخ رفت ۲۳  مهر – برگشت ۳۰ مهر هتل ۳ ستاره هپی لند قیمت آفر ۱ میلیون و ۵۹۹ هزار تومان هتل ۳ ستاره هپی لند ۱ میلیون و ۶۹۹ هزار تومان هتل ۴ ستاره یس بوتیک قیمت آفر ۱ ... بیشتر بخوانید »